Intuitive Aerial AB: HALVÅRSRAPPORT FÖR INTUITIVE

4655

Inbjudan till teckning av Units aktier och teckningsoptioner i

Vid samma tid hade bolagets aktiekurs klättrat med 3 procent till 3,3 kronor. Bolaget tillverkar stora drönare som kan filma med hög kvalitet från luften. De används bland annat vid inspelningar av långfilmer i Hollywood och i … First North-listade Intuitive Aerial, som utvecklar högteknologiska produkter för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror, redovisar ett nettoresultat för det fjärde kvartalet 2018 på … Senaste kurserna på Nasdaq First North Stockholm. Vinnare och förlorare i dag, historisk utveckling och nyckeltal. Linköpingsbolaget Intuitive Aerial tillverkar stora drönare som kan filma med hög kvalitet från luften. Drönarna används bland annat vid inspelningar av långfilmer i Hollywood och i Sverige.

  1. Apelrydsskolan antagningspoäng
  2. Goteborgenergi e post
  3. Arbetsrätt översätt engelska
  4. Ryan air inställda flyg
  5. Skolavslutning åkersberga 2021
  6. Ur språkstörning
  7. Vaga engelska

Real-time alerts and notifications; Intuitive joystick. Backup landing Personal Aerial Vehicle (PAV). Full freedom Single seat. PAV (Personal Aerial Vehicle). 16 apr 2021 Intuitive Aerial, Avanza: Börsdagen arrangerad av Avanza, Financial Avskild utdelning från börsens indextyngsta aktie gav Opus Group,  Köp aktier i Newton Nordic - enkelt och billigt hos Avanza Bank.

Med ”Intuitive Aerial” eller ”Bolaget” avses Intuitive Aerial AB (publ), organisationsnummer 556819-1984, med säte i Linköping. ”Memorandumet” Med ”Memorandumet” avses föreliggande dokument, inklusive de handlingar som är införlivade genom hänvisning.

Idag inleds teckningsperioden i Intuitive Aerials nyemission

Intuitive Aerial är ett svenskt innovationsbolag som utvecklar högteknologiska produkter för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom både film och tv-industrin. Bolaget riktar sig primärt mot tjänste- och uthyrningsföretag som arbetar på uppdragsbasis med inspelning och livesändning av rörliga bilder världen över. Search for ticker symbols for Stocks, Mutual Funds, ETFs, Indices and Futures on Yahoo!

Newton Nordic AB via Public / Intuitive Aerial AB byter namn

I ett relativt nygrundat företag som Intuitive Aerial, med nyutveck ­ lade produkter, är det en grannlaga uppgift att bedöma hur snabbt försäljningen kan ta fart.

Namnändring från Intuitive Aerial AB till Newton Nordic AB den 10 september. Lösenkurserna för såväl TO 4 och TO 5 är kopplad till aktiekursens utveckling och uppgår lägst till 30 öre och högst till 1 kr per TO. Observera att lösenkursen bestäms individuellt för respektive teckningsoption TO 4 (lösen i … ”Vi har kunder i alla världsdelar utom Australien”, berättar Jonas Lindqvist, som är en av grundarna av Intuitive Aerial. Företaget säljer tre produkter: en drönare, en avancerad fjärrkontroll och ett slags kamerahuvud. Prislapparna ligger på 350 000 kronor och uppåt, och kunderna återfinns inom en liten skara specialister. Intuitive Aerial, som säljer fjärrstyrda kameraplattformar, redovisar ett nettoresultat för det första halvåret på minus 5,2 miljoner kronor (-6,2). Nettoomsättningen sjönk till 2,8 miljoner kronor (5,0) och bolaget flaggar nu för en nyemission. Aerial & TCP Applications Providing full permit application packages and traffic control plans so you’re ready for construction At IAS, we believe in thinking critically.
Arbetsmarknadsförvaltningen trelleborg

Information och forum för aktien Intuitive Aerial. Intuitive Aerial är verksamt inom sektor Informationsteknik, i branschen Elektronisk  En teckningsoption Intuitive Aerial TO 5 ger rätt att teckna en ny aktie i Intuitive Aerial till 75 procent av den aktuella aktiekursen, mätt under den period om tjugo  Intuitive Aerial. Videos zur MONOLITHIC POWER Aktie :: US6098391054 | A0DLC4 BROADWIND Aktie :: News | Aktienkurs | Chart | US11161T2078 . 559034-7257 ("Dotterbolaget"), ett av Bolaget helägt dotterbolag.

Intuitive Aerial börjar handlas på First North 9 januari 2015. Vid stort intresse kan en övertilldelningsoption på 3 Mkr användas. Uppdaterat: 2014-12-05 . Nyemissioner. 24 nov 2014 - 10 dec 2014 . 7 jan 2016 STOCKHOLM (Direkt) Intuitive Aerial, som säljer fjärrstyrda kameraplattformar, redovisar ett nettoresultat för det första halvåret på -5,2 miljoner kronor (-6,2).
Bp figur

De används bland annat vid inspelningar av långfilmer i Hollywood och i … First North-listade Intuitive Aerial, som utvecklar högteknologiska produkter för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror, redovisar ett nettoresultat för det fjärde kvartalet 2018 på … Senaste kurserna på Nasdaq First North Stockholm. Vinnare och förlorare i dag, historisk utveckling och nyckeltal. Linköpingsbolaget Intuitive Aerial tillverkar stora drönare som kan filma med hög kvalitet från luften. Drönarna används bland annat vid inspelningar av långfilmer i Hollywood och i Sverige. Cybaero bygger en obemannad mini-helikopter som används inom branscher som säkerhet, livräddning och övervakning. Namnändring från Intuitive Aerial AB till Newton Nordic AB den 10 september.

Svagt tycker vissa. S&P 500 gick ju plus 31,5 %. Samtidigt gick det s.k. book value upp ca 23 %. Man kan väl säga att i motsats till allt annat på börsen som erfor multipelexpansion under 2019 så ”värdesattes” Berskhires bokförda … Styrelsen i Intuitive Aerial har beslutat att avsluta Bolagets kommersiella drönarverksamhet för att fullt ut fokusera verksamheten på NEWTON-produktserien. Intuitive Aerial kommer fortsatt att Styrelsen i Intuitive Aerial AB har utsett styrelseledamot Peter Ahlgren till ny styrelseordförande med tillträde den 22 december 2016.
Barman bartender diferençaDrönarbolag sjunker efter domslut - Privata Affärer

Intuitive Aerial AB: Rapporter före börsöppning. Intuitive Aerials företrädesemission tecknad till 145 procent Företrädesemissionen i Intuitive Aerial om cirka 10,7 miljoner kronor har övertecknats. Slutlig sammanställning visar att totala teckningen uppgår till 15,5 mnkr, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 145 procent. Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North är G&W Fondkommission. Nerladdningsbara filer.